Corona-restriktionerna

Corona-restriktionerna

Några restriktioner kvarstår – här är läget just nu.

I dagsläget föreligger inga begränsningar för träningar eller matcher. Begränsningar avseende publik, antal spelare per arena etc finns kvar. Vi följer naturligtvis noggrant gällande restriktioner och anpassar verksamheten i enlighet med FHMs rekommenderationer.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten planerar att lätta på coronarestriktionerna i fem steg. De tre första stegen genomfördes i juni och juli och innebar flera förändringar för idrotten.

På RF:s hemsida kan man läsa om vilka restriktioner som lättats och vilka som är kvar: https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/nagrarestriktionerkvarstarhararlagetjustnu

Mer info finns även på RF SISU Stockholms hemsida: https://www.rfsisu.se/Stockholm/bidragochstod/Coronapandemin/

För mer information se Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd och StBDF rekommendationer.

Med vänliga hälsningar,

Skuru IK Baskets styrelse