Policyer och riktlinjer

Policyer och riktlinjer

Barnkonventionen

Barnkonventionen är sedan den 1 januari 2020 lag i Sverige. Barnkonventionen är beslutad av FN och består av 54 artiklar som skyddar barns rättigheter. Alla under 18 år räknas som barn.

Redan sedan 2009 står det i Riksidrottsförbundets (RF) stadgar att all idrott för barn ska utgå från just barnkonventionen. Specialidrottsförbund (däribland Svenska Basketbollförbundet) och föreningar som är medlemmar i RF är skyldiga att följa stadgarna.

Läs mer om RF:s riktlinjer för barn- och ungdomsidrott på rf.se.

Utdrag ur belastningsregistret

Det är obligatoriskt för ledare, coacher och andra över 15 år som har regelbunden direktkontakt med barn (under 18 år) i klubben att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret för föreningen. Detta gäller även för föräldrar som deltar i våra läger.

Policyer och riktlinjer

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR och Skuru IK:s integritetspolicy. Vi följer även övriga policyer och planer som finns upprättade för moderföreningen Skuru IK:

Alkohol och drogpolicy 2019

Jämlikhetspolicy 2019

Krisplan 2019

Mobbningsplan 2019

Policy gällande kränkande särbehandling

Så funkar det i Skuru Basket

Mycket av vad som gäller i vår förening hittar du här på hemsidan, men vill du ha det samlat kan du också ladda ner vår handbok Så funkar det i Skuru Basket.