Styrelse

Styrelsen

Patrick C
Ordförande

Johan Allmér
Kassör

Nina Gillsvik
Marknad/Sociala medier

Djordje Glavcic
Föräldraransvarig

Cecilia Lindqvist
Sportkommittén

Anna Nord

Karin Tell

 

Valberedning

Anna Levin

 

Protokoll medlemsmöte 2022-05-31

https://www.skurubasket.se/wp-content/uploads/2022/06/Basket-medlemsmote-2021-2022.pdf