Att vara lagförälder

Att vara lagförälder

Tack för ditt engagemang! 

Varje lag i Skuru Basket ska ha en lagförälder. Lagförälderns uppgift är att avlasta lagets coacher med olika saker kring laget som inte rör det sportsliga. Du är jätteviktig för att coacherna ska kunna fokusera på spelarna och på att planera träningar och matcher. 

Ni avgör själva i laget om ni ska ha en eller flera lagföräldrar. Lagförälderuppdraget ska inte vara särskilt betungande eller tidskrävande. Uppgifter som ligger på lagföräldern kan till exempel vara: 

  • Vara en länk mellan klubben/kansliet och föräldrarna. 
  • Hjälpa coachen med information till föräldrar. 
  • Sköta lagkassa och samordna eventuella insamlingsaktiviteter. 
  • Kontakt med kansliet för exempelvis bokning av Skurustugan. 
  • Styra upp föräldraengagemang och delegera uppgifter vid bemanning av sekretariat, kioskarrangemang, arrangemang av matcher/RM-omgångar eller liknande. 
  • Sköta administrativa frågor i samband med turneringar eller lagaktiviteter m.m. 

Lagförälder utses på det första föräldramötet när laget börjar spela EB (Easy Basket). Ni bestämmer själva i laget hur länge uppdraget ska sträcka sig, men ett förslag är att lagföräldern får uppdraget för en säsong i taget. 

Frågor? 

Har du frågor om din roll eller ditt ansvarsområde, prata i första hand med coacherna för laget och kom överens om vem som ansvarar för vad. Har du frågor som rör föreningen och verksamheten, vänd dig till kansliet.