Integritetspolicy

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204), ”PuL”. Syftet med PuL är att skydda privatpersoner mot kränkningar av deras personliga integritet. Enligt PuL får personuppgifter behandlas endast under vissa förutsättningar. Genom att skicka in ett formulär till oss eller att ansöka om medlemsskap, samtycker du till att Skuru Basket behandlar personuppgifter om dig, i enlighet med vår beskrivning nedan. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss eller inte, men är däremot ett krav för att bli medlem hos oss. 

De personuppgifter som vi avser samla in och behandla är de uppgifter som du lämnar i samband med den aktivitet du nu ska göra. Vi lagrar endast de uppgifter du har gett oss i underlag, såsom namn, personnummer, adress, sjukdomar och allergier med mera. Uppgifterna kommer endast att behandlas av Skuru Basket och huvudföreningen Skuru IK. Basketförbund, såsom StBDF och SBBF samt Riksidrottsförbundet delges i vissa fall begränsade personuppgifter, t.ex. i samband med licensering eller felsökning. Dina personuppgifter hålls däremot alltid konfidentiella och används endast för ändamål som är nödvändiga för att driva föreningen. 

Du har enligt 26 § PuL rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan skickad till oss på adressen nedan, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi sparat och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § PuL begära rättelse av personuppgifter som vi behandlar om dig. Du kan också återkalla ditt samtycke. Då kommer vi inte att behandla ytterligare personuppgifter om dig än de vi redan har. I dessa fall behöver du inkomma med en skriftlig, egenhändigt undertecknad begäran som skickas till:

Skuru Basket
c/o Pontus Cedrell
Värmdövägen 339
Box 4013
131 04 NACKA

Du kan även skriftligen anmäla att dina personuppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring, då skickas anmälan till samma adress som ovan.

Önskar du begära rättelse eller radering av uppgifter som är felaktiga och/eller återkalla ett samtycke så har du möjlighet att kontakta Pontus Cedrell på uppgifterna ovan eller via telefon eller mejl, +4676 229 70 70,